:نام و مشخصات دسترسی
لي لي عامري ثاني
شماره‌ی تلفن: ٠٩٣٥٦٧١٨٨١٥
اينستاگرام: lili_ameri_sani

:زمينه‌ی كاري 
نقاشي، مجسمه‌سازي، اينستاليشن، آموزگاری هنر كودك

:تحصيلات
کاردانی نقاشي ايرانی، از دانشگاه علمی و كاربردی تهران
کارشناسی نقاشي، از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مركز
کارشناسی ارشد نقاشي، از دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مركز
کارشناسی مديريت بازرگانی، از دانشگاه كار رفسنجان
تکمیل دوره‌ی تربيت مربي هنر، در مرکز آموزشی سرزمين باران
تکمیل دوره‌ی تربيت مربي هنر، در موسسه‌ی پژوهشی كودكان دنيا
تکمیل دوره‌ی بازي‌های خلاق، در موسسه‌ی پژوهشي كودكان دنيا

:دستاوردها و بازتاب‌های رسانه‌ای
برگزيده‌ی نخستین جشواره‌ی گرافيك
درج گزارشی درباره‌ی نمايشگاه انفرادی «شفاف رويت‌ناپذير» در نشریه‌ی هنر آنلاين

درج گزارشی در نشریه‌ی ميهن امروز، به تاریخ ٣٠ خرداد ، ١٣٩٤ درباره‌ی نمايشگاه انفرادی «شفاف رويت ناپذير»
درج گزارشی در خبرگزاري مهر، به تاریخ ٢٨ خرداد ١٣٩٤، درباره‌ی نمايشگاه انفرادی «شفاف رويت ناپذير»

:فعالیت‌های حرفه‌ای
آموزگار هنر كودك (در پیش‌دبستانی ياسمن، پیش‌دبستانی قصه‌ی من، در موسسه‌ی پيله‌ی ابريشم)
عضویت در کارگروه سرايش اشعار آموزشی برای آموزش مفاهیم و اشخاص برجسته‌ی تاريخ هنر به كودكان

:نمايشگاه‌ها
نمایشگاه انفرادی نقاشی «خارج از جو»، گالری شيرين
نمایشگاه انفرادی لايت باكس و اينستاليشن «شفاف رويت‌ناپذير»، گالری شيرين
شركت در هفتمين دو سالانه‌ی مجسمه (وضعيت)، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
نمايشگاه گروهی «سازگاری ناسازگار»، گالری ابد
نمايشگاه گروهی «اوات»، گالری سيحون
نمايشگاه گروهی «اتاق غیرمنتظره»، گالری شيرين
نمايشگاه گروهی «همگرايی»، گالری ژاله
نمايشگاه گروهی، گالری بن
نمايشگاه گروهی مديا گالری سيحون
نمايشگاه هنرجويان «با خيال رنگين»، گالری بن
نمايشگاه هنرجويان، گالری ٦٦

Lili Ameri@2024